PRIVATUMAS

Registruodamiesi mūsų el. prekybos sistemoje Jūs sutinkate, kad Tvarkant e-parduotuvę, fiksuojant sutrikimus serverio darbe, identifikuojant lankytoją, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus.
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti, statistiniais bei rinkodaros tikslais.
Būtini slapukai yra privalomi tinkamam interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui. Šiems slapukams nėra reikalingas Jūsų sutikimas.
Jūs galite atskirai sutikti su 3-ių šalių funkcinių, statistikos ir rinkodaros slapukų naudojimu. Peržiūrėti slapukų sąrašą ir savo pasirinkimą galite valdyti paspaudę mygtuką .
 
E-parduotuvėje „Armijai ir civiliams“ pateikiamose registracijos, užsakymo, komentarų formose lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pvz., nurodyti vardą ir pavardę, telefono numerį, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą), kuri būtina el. prekybos sistemos funkcionavimui ir Jūsų užsakymų administravimui. E-parduotuvės vadybininkai niekada neprašo nurodyti slaptos asmeninės informacijos (pvz: asmens kodų, slaptažodžių, banko kodų ir pan.). Pateikdami asmeninę informaciją "Armijai ir civiliams" Jūs kartu sutinkate ir leidžiate naudoti ir tvarkyti šią informaciją ir duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis verslo reikalais ar vidinei statistikai tvarkyti. Kliento prisijungimo į e-parduotuvės asmeninę paskirą slaptažodis įvedamas tik specialioje formoje, saugomas užkoduotas duomenų bazėje ir Jūs patys atsakingi už jo slaptumo išsaugojimą bei įsipareigojate neperduoti tretiems asmenims.
 
E-parduotuvės klientų asmens duomenys el. prekybos sistemoje saugomi 1 (vienus) kalendorinius metus nuo paskutinio aktyvaus užsakymo pateikimo arba nuo registracijos dienos, jei nebuvo pateikta jokių užsakymų. Praėjus šiam neaktyvumo laikotarpiui, kliento asmens ir užsakymų duomenys pašalinami iš duomenų bazės ir norint pateikti naujus užsakymus reikės užsiregistruoti iš naujo.
 
Apie e-parduotuvės „Armijai ir civiliams“ lankytojus ir jų užsakymus surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, tvarkomi laikantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Lankytojo asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tik tuo atveju, jei mums reikėtų su juo susisiekti. Lankytojų el. pašto adresai gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, tik tuo atveju, jei klientai patys užsiregistruoja ir patvirtina pageidavimą gauti reklaminę informacija.
 
Norint susipažinti su e-parduotuvės duomenų bazėje kaupiama informacija apie Jus ir Jūsų užsakymus, prašome prisijungti prie savo paskyros ir pasirinkti punktus „kliento duomenys“ bei „užsakymų istorija“. Taip pat, nesant galimybės patiems pasitikrinti internetu mūsų turimos informacijos apie Jus, kaip nustato ADATĮ 25 straipsnis, duomenų subjektas, pateikdamas duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. 
 
Esant poreikiui pakeisti asmens duomenis (adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan.) e-parduotuvės duomenų bazėje, klientai tai gali atlikti automatiniu būdu, prisijungę prie savo paskyros ir pasirinkę skyrių „kliento duomenys“. Atlikus pakeitimus nepamirškite išsaugoti atnaujinimų! Tokius pakeitimus Jūsų pageidavimu taip pat gali atlikti parduotuvės vadybininkas – praneškite apie poreikį pakeisti kažkuriuos duomenis el. paštu, kuriuo registruota paskyra e-parduotuvėje, ir tai bus atlikta realiuoju laiku. Jei negalite naudotis el. pašto dėžute, kuria užregistravote paskyra e-parduotuvėje - kreipkitės į parduotuvės administracija ir pateikite asmens tapatybės dokumentą bei prašymą atlikti reikiamus pakeitimus. Esant būtinybei visiškai panaikinti savo paskyrą ir užsakymų istoriją mūsų el. prekybos sistemoje, prašome apie tai informuoti raštu įmonės administraciją paskelbtais kontaktiniais el. pašto adresais ar kreipiantis asmeniškai nurodytu administracijos adresu.
 
Informacija apie lankytoją, kuris grubiai pažeidžia e-parduotuvės naudojimo taisykles, kenkia, nusižengia įstatymams, gali būti panaudota sprendžiant klausimą dėl jo elgesio ir tolimesnio dalyvavimo. Be vidinių priemonių, „Armijai ir civiliams“ gali kreiptis į teisėsaugos organus bei interneto tiekėjus, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo ir formos.
 
Jei iškilo klausimų dėl privatumo ir asmens duomenų apsaugos politikos e-Parduotuvėje „Armijai ir civiliams“, maloniai prašome susisiekti el. paštu: dainius@aic.lt | 8-677 84244 arba raimondas@arsenal.lt | 8-698 13071